Nei Jing Tu

Nei Jing TuDe Nei Jing Tu is een bekende Chinese afbeelding van het menselijk lichaam volgens de traditioneel Chinees geneeskundige visie. De vertaalde titel luidt ongeveer ‘kaart van het innerlijke landschap’ of ‘kaart van de interne alchemie’. Het verbeeldt het onzichtbare in het menselijk lichaam, van de spirituele en fysieke dimensies als manifestaties van elkaar, van de gezamenlijke bron waaruit zij ontspringen…

De oorsprong van de Nei Jing Tu is onbekend. De oudst bekende versie van de heden te dage gangbare afbeelding dateert uit 1886. Eerdere versies van kaarten van interne alchemie zijn gedateerd rond het jaar 1000.

De Nei Jing Tu is een zij-aanzicht van het menselijk lichaam en is te verdelen in drie gedeelten. In ieder deel staat een Dan Tian (vrij te vertalen als energie-centrum) centraal.

In het onderste deel zien we een meisje en een jongen, die Yin en Yang voorstellen, werken in een tredmolen die zich in het onderste deel van de wervelkolom bevindt (het Caudale kanaal, Chin. Weilü).

Door de energiestroom om te keren (de Jing energie of Essentie, verbeeld door de waterstroom langs de wervelkolom) voorkomen ze dat de energie verloren gaat. Samen met de Spinale barrière en het Jaden kussen (beiden hieronder beschreven) vormt het Caudale kanaal de Drie Barrières of Sanguan.

Het water stroomt in een hete oven, die de onderste Dan Tian, links naast de vier Yin-Yang symbolen, verwarmt. Deze vier symbolen staan voor de vier externe elementen: hout, vuur, metaal en water; met in het midden daarvan de (letterlijk) centraal gelegen aarde als vijfde en verbindende element.

De onderste Tan Tian (of Cinnaberveld) is “de ijzeren buffel die de aarde ploegt en de gouden munt plant”.

In het middelste gedeelte van de afbeelding vinden we de middelste Dan Tian, die gevormd is als een spiraal en zich in de hart-regio bevindt. Net erboven zien we een herdersjongen die het sterrenbeeld Grote Beer (symbool voor het centrum van het universum) vasthoudt.

Volgens een Chinese legende kan de herdersjongen (symbool voor de ster Altair in sterrenbeeld Adelaar) maar één keer per jaar het weefmeisje (afgebeeld onder de spiraal en symbool voor de ster Vega in sterrenbeeld Lier) ontmoeten en zich met haar verenigen.

Ter hoogte van het weefmeisje zien we in de wervelkolom de bovengenoemde tweede barrière.

Het bovenste deel van de afbeelding stelt de bovenste Dan Tian voor. Boven en achter het twaalf verdiepingen hoge Pavilioen (de trachea of luchtpijp) vinden we het Jaden Kussen. Links achter de bergen verschijnt de Gouverneursmeridiaan (Du Mai, ook wel Zee van Yang genoemd), die over de achterzijde van het lichaam loopt. De oude man die hiernaast zit is Laozi.

Onder de Gouverneursmeridiaan zien we het begin van de Conceptiemeridiaan (Ren Mai, ook wel Zee van Yin genoemd), die over de voorzijde van het lichaam loopt. De monnik die met geheven armen hiernaast staat in Bodhidharma (die volgens de overlevering het Boeddhisme naar China bracht).

De twee punten staan voor de ogen en representeren de zon en de maan.

Reacties zijn gesloten.