Disclaimer

Disclaimer voor www.bocamtherapie.run4bodyandmind.nl

Run4BodyAndMind, verleent u hierbij toegang tot www.bocamtheraoie.run4bodyandmind.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Run4BodyAndMind behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Run4BodyAndMind spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Run4BodyAndMind

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Run4BodyAndMind nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Reacties zijn gesloten.