5 Elementenleer (Wu Xing)

De 5 Elementenleer is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde, de Chinese benaming hiervoor is Wu Xing of (Wu Hsing). Wu betekent vijf en Xing ‘lopen’ of ‘bewegen’. Er is dus sprake van een proces en Wu Xing gaat dus om vijf soorten processen.

Uit het samengaan van Yin en Yang ontstonden de 5 elementen: metaal, hout, vuur, water en aarde.
Deze benaming komt uit de tijd dat de meeste Chinezen boer waren.

Metaal is nodig voor de bijlen
Hout voor de huizen
Water voor het gewas
Vuur om zich te voeden
Aarde om van te leven.

Deze elementen zijn niet vaststaand en onderheve aan continu verandering:

Hout is het organische, van binnen vormende 
Vuur is het het opstijgende 
Metaal is het van buiten, mechanisch gevormde
Water is het naar beneden zinkende
Aarde is de gemeenschappelijke bodem

Hout Lente – Hout

Lever en Galblaas

ZomerVuur
Hart, Driewarmer, Kringloop (pericard), Dunne Darm 

NazomerAarde

Maag en Milt

Herfst – Metaal

Longen en Dikke Darm

Winter – Water
Nieren en Blaas


Wu Hsing

De elementen voeden elkaar:
Hout versterkt Vuur -> Vuur verwekt de Aarde -> Aarde verwekt het Metaal -> Metaal verwekt Water -> Water verwekt Hout.
En vernietigen elkaar:

Aarde zuigt het Water op -> Water blust het Vuur -> Vuur smelt het Metaal -> Metaal snijdt het Hout -> Hout ploegt de Aarde.
 

Wil men het menselijk lichaam in balans brengen dan moet men de wetten van de 4 jaargetijden en van de 5 elementen als richtlijn aanhouden.
Boek van de gele keizer

Deze cyclus is van belang bij het behandelen van een disharmonie van energie in één van de elementen.
We kunnen een element stimuleren, sederen of harmoniseren. Als het element te weinig energie heeft dan kunnen we het voorliggende element stimuleren, dus als er een houtzwakte is dan stimuleren we het water. (voedende cyclus)Als het element te veel energie heeft dan sederen we het element dat er na komt, dus als er een hout volte is dan sederen we het vuur. (voedende cyclus)
Als we b.v. veel piekeren ervaren (aarde-element) kunnen we dit verminderen door een creatieve bezigheid te gaan doen (hout-element)
Overzicht van elementen in relatie tot emoties:
Element Positieve emoties Negatieve emoties
Hout Moed, creativiteit Ergernis, irritatie, boosheid, woede
Vuur Enthousiasme, vreugde Manisch gedrag, verslaving 
Aarde Concentratie, welbehagen Zorgen, tobben, piekeren
Metaal Juist oordeel, helder denken Melancholie, droevig
Water Wilskracht, doorzettingsvermogen Schrik, vrees, angst

Reacties zijn gesloten.